Η έντυπη έκδοση της "εκ περάτων δισκογραφίας γραμμοφώνου"

Εδώ εμφανίζονται οι ανακοινώσεις της σύνταξης

Moderators: Stelios Lambropoulos, theocharis

Stelios Lambropoulos
Posts: 218
Joined: Mon Aug 20, 2007 10:02 pm

Η έντυπη έκδοση της "εκ περάτων δισκογραφίας γραμμοφώνου"

Postby Stelios Lambropoulos » Mon Oct 19, 2009 11:39 am

Όπως μας ενημέρωσε ο κ. Μανιάτης, υπάρχουν μερικά ακόμη αντίτυπα της έντυπης έκδοσης της "εκ περάτων δισκογραφίας γραμμοφώνου".

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του στο τηλέφωνο 210 2792068

Return to “Τελευταία νέα”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests