Γιώργος Κατσαρός - Θεολογίτης

Moderators: Stelios Lambropoulos, theocharis

Stelios Lambropoulos
Posts: 218
Joined: Mon Aug 20, 2007 10:02 pm

Γιώργος Κατσαρός - Θεολογίτης

Postby Stelios Lambropoulos » Thu Aug 18, 2005 12:02 pm

Οι παρουσιάσεις των προσώπων συνεχίζονται με τον Γιώργο Κατσαρό - Θεολογίτη.

Το κείμενο μας το παραχώρησε ο αγαπητός Σάκης Πάπιστας. Τον ευχαριστούμε πολύ.

Βιογραφικά στοιχεία
Εργογραφία

Return to “Παρουσιάσεις”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 62 guests