Ρένα Ντάλια

Moderators: Stelios Lambropoulos, theocharis

Stelios Lambropoulos
Posts: 218
Joined: Mon Aug 20, 2007 10:02 pm

Ρένα Ντάλια

Postby Stelios Lambropoulos » Wed Aug 17, 2005 9:00 pm

Οι παρουσιάσεις των προσώπων συνεχίζονται με την Ρένα Ντάλια.

Το κείμενο μας το παραχώρησε ο αγαπητός Σάκης Πάπιστας. Τον ευχαριστούμε πολύ.

Βιογραφικά στοιχεία
Μερικά από τα τραγούδια της

Return to “Παρουσιάσεις”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 20 guests