Νίκος ο Τρελάκιας, Μαρίνος ο Μουστάκιας

Moderators: Stelios Lambropoulos, theocharis

Yiovan Grigoriou
Posts: 2
Joined: Wed Oct 13, 2010 3:13 am
Location: Seattle

Νίκος ο Τρελάκιας, Μαρίνος ο Μουστάκιας

Postby Yiovan Grigoriou » Thu Oct 14, 2010 4:59 am

Ξέρει κανείς τίποτα για Νίκος ο Τρελάκιας, ή Μαρίνος ο Μουστάκιας?

kostas.pap
Posts: 3
Joined: Fri Oct 21, 2011 3:57 pm
Location: Αθήνα

Postby kostas.pap » Mon Oct 24, 2011 5:09 pm

όχι! που το άκουσες :) Είχα δεί ένα παρόμοιο όνομα να πάιζει σε ένα στέκι στο Βερολίνοπάντως!! :D


Return to “3) Βιβλιογραφία”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest