Ακουστική στροφή προς την Δύση λόγω παρτιτούρων και tabs

.

Moderators: Stelios Lambropoulos, theocharis

bloodseacolor
Posts: 2
Joined: Thu Jan 29, 2015 9:05 am
Location: dfgdsfgsdfb

Postby bloodseacolor » Thu Jan 29, 2015 9:12 am

I'm reading it I feel like it. Because it is so close to us but we do not know. I'm feeling inspired to read more as soon as I read it.
sdfgsdfhsd dfsdfgsdfsdf

Return to “5) Παρτιτούρες και στίχοι”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests