Ρεμπέτικο - Rebetiko


Πρώτη σειρά: Μήτσος Ευσταθίου, ο αδερφός του Σπύρος, Σεβάς- χανούμ, Γιάννης Παπαϊωάννου κι ο Ηλίας Ποτοσίδης. Δεύτερη σειρά: Στέλιος Λαζάρου, Λιλή Νικολέσκο (πιάνο), Λέλα Παπαδοπούλου κι ο Νίκος Καλέργης (στην Τριάντα του Χειλά, 1950)

 Σχόλια


 Εισαγωγή σχολίου