Ρεμπέτικο - Rebetiko


Φωτογραφία από τις δευτεριάτικες συναυλίες στο "Κύτταρο". Διακρίνονται ο Κερομύτης, ο Μπίρ- Αλάχ, ο Σκαρπέλης, ο Μουφλουζέλης, ο χοντρο- Νάκος.

 Σχόλια


 Εισαγωγή σχολίου