Ρεμπέτικο - Rebetiko


Φωτογραφία από τις δευτεριάτικες συναυλίες στο "Κύτταρο". Διακρίνονται ο Κερομύτης, ο Σκαρπέλης, ο Μουφλουζέλης, ο χοντρο- Νάκος

 Σχόλια
Από Πάνος Αλεξ/πολη (23/01/2006 17:02:47)
Το κανονικό όνομα του (χοντρο-)Νάκου είναι Στέφανος Κιουπρούλης.
Από Γιώργος Βασιλείου (24/08/2005 19:51:08)
Ποιό είναι το κανονικό όνομα του χοντρο-Νάκου;


 Εισαγωγή σχολίου