Ρεμπέτικο - Rebetiko


Ναυτόπουλο με λαγούτο (γκραβούρα του 1800)

 Σχόλια


 Εισαγωγή σχολίου