Ρεμπέτικο - Rebetiko


Ένα συμφωνητικό του Μοντανάρη (24-10-1931)

 Σχόλια


 Εισαγωγή σχολίου