Ρεμπέτικο - Rebetiko


Σχέδιο του Πέτρου Ρούμπου στην αρχική έκδοση των "Δημοτικών Τραγουδιών" του ʼγι Θέρου (1909)

 Σχόλια


 Εισαγωγή σχολίου