Ρεμπέτικο - Rebetiko


Ο Ρίκος Νερατζάνης, μαζί με κάποιον άλλον μεταφορέα, όταν μοίραζε μαρμίτα τον χειμώνα του 1941-1942. Η φωτογραφία τους δείχνει μπροστά το Πολυτεχνείο

 Σχόλια


 Εισαγωγή σχολίου