Ρεμπέτικο - Rebetiko


Φωτογραφία από την Τριάνα (1951-1952). Διακρίνονται ο Τομπούλης, ο Λάμπρος ο κανοντζής, ο Λάμπρος ο λυρατζής, ο τούρκος Σεφκέτ Πιτουνέρ (με μπάτζο) και άλλοι

 Σχόλια


 Εισαγωγή σχολίου