Ρεμπέτικο - Rebetiko


Σκηνή από χαρέμι : λαγούτο, γλυκά, τραγούδια, αργιλές, κομπολόϊ, αραπίνες (γκραβούρα του 1851)

 Σχόλια


 Εισαγωγή σχολίου