Ρεμπέτικο - Rebetiko


"Μαστουρωμένη"- σχέδιο του Νίκου Μάθεση, 1973 (ανήκει στην Γεννάδειο Βιβλιοθήκη)

 Σχόλια


 Εισαγωγή σχολίου