Ρεμπέτικο - Rebetiko


Σχέδιο του Νίκου Μάθεση με τίτλο "Τα σε και τα μέα", του 1972 (ανήκει στην Γεννάδειο Βιβλιοθήκη)

 Σχόλια


 Εισαγωγή σχολίου