Ρεμπέτικο - Rebetiko


Σκηνή σε περσικό χαρέμι (αργιλές, τσιμπούκι κτλ)

 Σχόλια


 Εισαγωγή σχολίου