Ρεμπέτικο - Rebetiko


Ο Μπάτης μπροστά σε ένα από τα άπειρα καφενεδάκια που είχε ανοίξει, μαζί με δύο αγαπητικούς της εποχής (1935)

 Σχόλια


 Εισαγωγή σχολίου