Ρεμπέτικο - Rebetiko


Ο Μάρκος με ένα μικρανίψι του και τον Κερομύτη, το 1971. Η φωτογραφία είναι από την κλινική, όταν ο Μάρκος ήταν στα τελευταία του

 Σχόλια


 Εισαγωγή σχολίου