Ρεμπέτικο - Rebetiko


Ο Σπιτάμπελος (όρθιος) με τον φίλο του Καπετανάκη (Αθήνα, 1926)

 Σχόλια


 Εισαγωγή σχολίου