Ρεμπέτικο - Rebetiko


Ο Σπιτάμπελος στην Καβάλα (1948)

 Σχόλια


 Εισαγωγή σχολίου