Ρεμπέτικο - Rebetiko


Φωτογραφία τοιυ Στελάκη (1950-1955)

 Σχόλια


 Εισαγωγή σχολίου