Ρεμπέτικο - Rebetiko


Ο Βασίλης Τσιτσάνης (φωτογραφία της ʼννας Βαφία, 8-9-1966)

 Σχόλια


 Εισαγωγή σχολίου