Ρεμπέτικο - Rebetiko


Ο Βασίλης Ξενάκης (δεξιά), στην φρουρά των φυλακών Παραπηγμάτων (1926)

 Σχόλια


 Εισαγωγή σχολίου